Kalkulátor

Slovník pojmů

Architektonický beton

Pohledový beton se může rovněž nazývat architektonický beton, jelikož o něm bude z větší části rozhodovat především architekt nebo projektant.

Autodomíchávač

Beton je stavební materiál, který je specifický tím, že s jeho objednávkou je spjata i doprava. Ta musí zajistit, aby si beton zachoval požadované vlastnosti.

Bednění

Při betonování je rovněž nesmírně důležité věnovat pozornost správnému bednění. Existuje několik možností, které by se rozhodně neměly podceňovat.

Beton B20

B20 označuje pevnostní třídu betonu dle normy TN SVB ČR 01-2004. Tato norma je zastaralá a už se nepoužívá, ale označení B20 i přesto stále zůstává v povědomí široké veřejnosti, a proto můžete na betony B20 leckde narazit.

Betonářská ocel

Beton a ocel jsou dva důležité materiály, které se vzájemně doplňují a efektivně podporují. Betonářská ocel poskytuje dostatečně velkou oporu a pevnost.

Betonářská výztuž

Betonářská výztuž, také nazývaná výztužná vložka, betonářská ocel nebo měkká výztuž, je klíčovým prvkem při posilování betonu s cílem zvýšit jeho nosnost a snížit deformaci. Jde v podstatě většinou o ocelové tyče vložené do čerstvého betonu.

Betonářská zima

Betonářská zima je pojem, když je průměrná denní teplota pod nulou. Tento stav totiž ovlivňuje zrání a tuhnutí betonu.

Betonování v zimě

Určitě se vyplatí zvážit, zdali je nutné betonovat v zimním období, kdy se objevují mrazíky. I ten nejkvalitnější beton může v tomto případě selhat.

Betonový potěr

Existuje mnoho různých druhů betonu, ale ve stavbách určených k bydlení se nejvíce uplatní konstrukční a podlahový, takzvaný betonový potěr.

Cement

Cement je hydraulické pojivo. Po smíchání s vodou vytváří kaši, která tuhne a tvrdne v důsledku hydratačních reakcí a procesů. Je pevný a stálý i ve vodě.

Cement - normalizované označení

Na trhu existuje poměrně dost velká nabídka cementů a rozhodně se vyplatí se spolehnout na normalizované označení. Se správnou volbou cementu je úspěch zaručen.

ČSN EN 206+A2 Beton — Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

Beton je stavební materiál, který se skládá ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva, vody, eventuálních příměsí a přísad, které podpoří jeho vlastnosti.

Frakce kameniva

Kamenivo je anorganický zrnitý i sypký materiál přírodního nebo umělého původu, který dosahuje velikostí zrna do 125 mm a je určený pro stavební účely.

Hmotnost betonu

Objemová hmotnost betonu se pohybuje od 300 kg/m3 až do 6 000 kg/m3. Výsledná hmotnost závisí na tom, kde a v jakých podmínkách bude betonová směs použita, volba kameniva a přísady do betonu.  

Hydratace cementu

Cement je hlavní složkou v betonu a skutečně ten by se bez něho neobešel. Právě on má na svědomí hlavní děj, který rozhoduje o tom, jaký beton bude.

Keramzit beton

V současné době lze využít různých moderních technologií a rovněž i materiálu. Mezi jeden patří keramzit, se kterým se běžně v přírodě nepotkáte.

Konzistence betonu

Konzistence čerstvého betonu se vyjadřuje třídou v závislosti na použité zkušební metodě a výsledku. Lze tak určit, zdali se jedná o beton tekutý nebo sypký.

Lehký beton

Jako lehký nebo lehčený beton se označuje betonová směs, v které je část kameniva nahrazena jiným lehčím materiálem.

Litý beton

Jako litý beton se dá označit samozhutnitelný nebo samonivelační beton. Jedná se o tekutou betonovou směs, která vyplňuje tvary působením své váhy.

Míchání betonu

Proces míchání betonu se může jevit poměrně jednoduše, ale opak je pravdou a vždy je lepší to nechat na odbornících. Pro odvážné ale poskytujeme zjednodušený návod.

Pevnost betonu

Řešíte, jaký typ betonu použít pro Vaši stavbu? Víte, co je to pevnostní třída a jaká norma aktuálně platí pro označování betonu? Přečtěte si více o pevnosti betonu.

Pevnost betonu v tlaku

Beton vzdoruje rozdílnou měrou prakticky všem druhům napětí, která v betonové konstrukci vznikají. Pevnost betonu v tlaku je nesmírně důležitá.

Pohledový beton

Pohledový beton je označení pro viditelnou, ničím nezakrytou betonovou plochu nebo celou konstrukci.

Polystyrenbeton

Polystyrenbeton je typ lehčeného betonu. Oproti klasickému betonu má menší hmotnost a lepší tepelně izolační vlastnosti.

Porobeton

Pórobeton je nejlehčí typ betonu ze skupiny tzv. lehkých betonů. Nazývá se také pěnobeton. My nabízíme vlastní směs pórobetonu nazvanou POROFLOW.

Portlandský cement

Portlandský cement patří mezi nejpoužívanější a je v našem stavebnictví základní složkou pro výrobu betonu a malty. Vyrábí se v cementárenských pecích.

Přísady do betonu

Dle požadovaných vlastností a použití se do betonu přidávají různé přísady, příměsi, vsypy nebo jiné speciální doplňky.

Recyklované kamenivo

Kamenivo se běžně využívá ve stavebnictví a nejvíce je jako součást betonu, případně se používá na zásypy. Jeho uplatnění je samozřejmě i v jiných odvětvích.

Samonivelační stěrka

Samonivelační stěrky jsou velmi často chybně označovány za lité potěry. Obojí je velkým přínosem pro stavebnictví, ale jedná se o dva rozličné produkty.

Struskový cement

Složení každého cementu, pro obecné použití, musí být v souladu se stanovenou normou. Ta určuje mnoho důležitých informací pro zpracovatele.

Suchý beton

Existuje několik typů betonu a betonových směsí. Řadí se sem rovněž suchý beton, který se vyrábí jak pro ruční, tak pro průmyslové zpracování.

Štěrkopísek

Do betonu se rovněž přidává kamenivo a to se rozděluje podle jednotlivých frakcí. Na každou stavební činnost se vybírá odpovídající typ betonové směsi.

Třídy pohledového betonu

Pohledový beton je jedním z důležitých prvků moderní architektury. V podstatě označuje viditelný a ničím nezakrytý povrch betonové konstrukce.

Tuhnutí betonu

Aby byl beton skutečně kvalitní a naplnil požadavky investorů, poté je důležité mu zajistit správné podmínky pro správné zrání a dobře o něj pečovat.

Tvrdnutí betonu

Základem kvalitního betonu je nejen jeho složení, ale rovněž i podmínky pro jeho tvrdnutí. To se může v mnohém lišit a navíc může být i ovlivněno počasím.

Vysokopecní cement

Než se cement stane hlavní složkou, která je součástí betonu, tak musí projít jistým procesem zpracování. Jedním procesem je rovněž vypalování v peci.

Záměsová voda do betonu

Beton by se rozhodně neobešel bez cenné složky a to je voda. Nicméně i ta má stanovené nějaké normy pro použití a nesmí se podceňovat její kvalita.

Zavadlý beton

Betonové směsi jsou vyráběny v několika úrovních konzistence. Podle druhu stavby si lze vybrat odpovídající typ betonu, se kterým se bude pracovat.

Kalkulátor betonu – nezávazná poptávka

Vyberte tvar

Celkový objem: 0,0 m3

%

Objem betonu: Použití: