Vodopropustný beton Pervia

Jedná se o speciální vodopropustnou betonovou směs (Pervious concrete), která je určená k provádění povrchových vrstev  vozovek, parkovišť, účelových komunikací, chodníků apod.

Betonová konstrukce obsahuje otevřený mezerovitý systém, jenž i při vysoké pevnosti betonu dokáže propouštět více než 500 l vody za minutu (na ploše 1 m2). Konstrukce vytvořené z betonu PERVIA umožňují velmi efektivně hospodařit s dešťovou vodou a zajištují vysoký komfort užívání.

PERVIA pomáhá udržovat rovnováhu prostředí

Současné klimatické podmínky se projevují buď nedostatkem srážkové vody nebo naopak velmi intenzivními srážkami. Aby byla v krajině zachována vlhkostní rovnováha, je zapotřebí minimalizovat odtok srážkové vody a tuto vodu, pokud možno udržet v místě spádu. Plochy realizované z betonu PERVIA umožňují srážkovou vodu uschovat ve svém podloží nebo tvořit doplněk systému retencí a biotopů. Zároveň zabraňují přímému odtoku povrchové vody do kanalizačního a říčního systému, čímž redukují nejen zahlcení kanalizace, ale také znečištění vodních toků.

Vlastnosti betonu PERVIA

Typ Min. pevnost v tlaku

Mezerovitost

Použití

PERVIA 10, MEZ 25 10 MPa 25% Vhodný pro lehce zatěžované vsakovací a drenážní plochy, podklady sportovních povrchů, zatravněné plochy apod.
PERVIA 20, MEZ 20 20MPa 20% Vhodný pro chodníky, parkoviště, cyklostezky, zahradní nebo parkové komunikace apod.
PERVIA 30, MEZ 15 30MPa 15% Vhodný pro komunikace zatěžované nákladní dopravou nebo četným provozem.

Výhody betonu PERVIA

  • Vodopropustnost
  • Mezerovitost 15%, 20% a 25%
  • Pevnost v tlaku 15MPa, 20MPa a 30MPa
  • Dostupná v barevných variantách

Kalkulátor betonu – nezávazná poptávka

+ přidat další tvar
čtverec obdélník trojuhelník pravoúhlý trojuhelník lichoběžník rám núhelník núhelník kolo

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů
Mix
Což je cca: 0 míchaček
Zadejte tvar a rozměry plochy, kterou potřebujete vybetonovat, vyberte způsob použití, a náš kalkulátor betonu se postará o vše ostatní, včetně odeslání poptávky, přičemž minimální objem vaší poptávky je 1m3.

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů
Mix
Což je cca: 0 míchaček
Použití:
Celkový objem:
%
Použití:
Přijede cca: 0 mixů | 0 míchaček
Přílohy:
Beton Vám dovezeme na stavbu. Vlastní doprava, přijedu si pro beton sám.
Ano, potřebuji beton čerpat. Ne, nepotřebuji beton čerpat.