Kalkulátor

Pěnobeton Poroflow

Lité izolační pěnobetony jsou tvořeny homogenní směsí cementu a vzduchových pórů.

Toto spojení dodává pěnobetonům pevnost, ale zároveň lehkost.

Díky vlastnostem pěnobetonu nachází tato tekutá vyrovnávací a izolační směs stále častěji uplatnění při realizaci podlahových vyrovnávacích vrstev, spádování plochých střech, vyplňování a vyrovnávání prostorů mezi klenbami, ale třeba i při stabilizaci jímek a bazénů či výplních nevyužitých šachet a sklepů.

Pěnobeton POROFLOW

POROFLOW vyrovná jakýkoli podklad bez ohledu na velikost a rozsah nerovností nebo instalačních rozvodů. Díky své tekutosti a tvarové přizpůsobivosti vytvoří kompaktní, rovnou, pevnou a nestlačitelnou podkladní vrstvu beze spár, která je optimálním základem pro další vrstvy podlahové konstrukce, např. pro lité potěry AnhyLevel a CemLevel. POROFLOW je možné provádět i ve spádu, proto je vhodný pro realizaci spádových izolačních vrstev u plochých střech, případně na terasách.

poroflow

POROFLOW disponuje nízkým součinitelem tepelné vodivosti (od λ= 0,069 W/m.K), takže kombinací směsi POROFLOW s dalšími vhodnými materiály lze dosáhnout velmi dobrých izolačních i akustických vlastností konstrukce.

Díky vzduchovým pórům dosahuje pěnobeton POROFLOW nízké objemové hmotnosti (již od 300 kg/m3), takže je ideálním materiálem pro odlehčení stropních konstrukcí během rekonstrukcí starších objektů při vyplňování hluchých prostor, dutin a oblouků kleneb, které není možné příliš zatížit. Pěnobeton je materiál prodyšný, takže vlhkost, která uvnitř domu běžně vzniká užíváním, může volně odcházet. POROFLOW tak přispívá ke zdravému bydlení.

Mezi další výhody POROFLOW patří rychlost pokládky (více než 1000 m2/den), požární odolnost třídy A1, dlouhodobá tvarová stálost či možnost přímého kotvení prvků.

Výhody pěnobetonu

  • Výborné izolační a akustické vlastnosti
  • Nízká objemová hmotnost
  • Rychlá pokládka
  • Dlouhodobá tvarová stálost

Kalkulátor betonu – nezávazná poptávka

Vyberte tvar

Celkový objem: 0,0 m3

%

Objem betonu: Použití: