Kalkulátor

Vysokopevnostní beton

Vysokopevnostní beton označovaný zkratkou HSC (z anglického High Strength Concrete) je charakterizován pevnostní třídou C 50/60 a vyšší pro běžný a těžký beton, a LC 50/55 pro lehký beton.

Díky svým vlastnostem umožňuje vysokopevnostní beton výrazně snížit průřez svislých nosných prvků, sloupů a stěn, je tedy řešením pro betonáž tenkých až „skořepinových“ konstrukcí nebo velmi štíhlých sloupů.

S ohledem na možnost realizace skutečně subtilních konstrukcí umožňuje vysokopevnostní beton navýšit užitnou podlahovou plochu budovy a celkově lépe využít obestavěný půdorys. To vede ke stále většímu využívání vysokopevnostního betonu při stavbě výškových budov situovaných často v husté městské zástavbě.

Vlastnosti vysokopevnostního betonu

Značnou výhodou vysokopevnostního betonu je jeho vysoká trvanlivost, daná velmi hutnou strukturou a uzavřeným povrchem. Jeho zvýšenou odolnost při působení požáru, ceněnou například u výškových staveb, lze ještě vylepšit doplněním směsi o polypropylénová vlákna (vláknobeton).

HSC nabízí možnost většího rozpětí vodorovných nosných prvků, jako jsou stropní desky nebo trámy, bez podpor při zachování srovnatelné tloušťky prvků jako u běžného konstrukčního betonu. To vede k prosvětlení místností a lepšímu využití prostoru.

Vysokopevnostní beton nachází uplatnění také při stavbách mostů, konkrétně mostních desek, nosníků, vnitřních podpěr a opěr. Dalo by se však říci, že se HSC využívá prakticky ve všech stavebních odvětvích.

Výhody vysokopevnostního betonu

  • Vysoká trvanlivost
  • Odolnost proti požáru
  • Lepší využití prostoru

Kalkulátor betonu – nezávazná poptávka

Vyberte tvar

Celkový objem: 0,0 m3

%

Objem betonu: Použití: