Cement

Cement
Aktualizováno: 18.10.2023

Cement se vyrábí vypalováním při teplotách kolem 1 450°C, ještě společně s jílem a s vápencem. Vyrobený slínek se mele a rovnou spolu i s dalšími příměsmi. Jedná se o vysokopecní strusku, tras, popílek atd. Vznikne šedivý prášek, cement. Když se smíchá s vodou, tak vytvoří pojivovou složku betonu, která tvrdne a to na vzduchu i pod vodou. Cementů je mnoho různých druhů a liší se právě příměsmi, které upravují jeho vlastnosti a to se odrazí souběžně i na vlastnostech betonu.

Výroba cementu se provádí v cementárnách, ve speciálních pecích. Postup se rozděluje podle toho, zdali se bude jednat o mokrý nebo suchý, to znamená, že vstupní složky budou buď v suchém stavu, nebo mokrém.

Cement (CEM) se dělí na tyto druhy

Podle pevnostní třídy

 • 32,5; 42,5; 52,5 MPa

Podle rychlosti náběhů pevnosti

 • N – normální počáteční pevnost
 • R – vysoká počáteční pevnost

Pokud se u betonu nepožaduje velká pevnost, poté lze použít levnější cement nižší jakosti, například vysokopecní cement. Beton s malým obsahem cementu bude mít malou pevnost. Je to právě kvůli tomu, že nebudou zrna kameniva ve všech místech dostatečně stmelena. Pevnost betonu dosáhne největší možné hodnoty, když se použije tolik cementu, že jsou všechna písková i štěrková zrna zcela obalena.

Česká republika a nabídka cementů

 • Tradiční cementy s vysokopecní struskou
  - portlandský struskový cement CEM II/B-S
  - vysokopecní cement CEM III/A
 • Nové portlandské cementy
  - portlandské cementy s vápencem CEM II/A-LL, CEM II/B-LL
  - portlandské směsné cementy CEM II/A-M a CEM II/B-M

Vyrobený cement je uskladněný ve skladovacích silech a odtud je hydraulicky i mechanicky odebírán. Poté se přepravuje do dalších zařízení, kde se případně balí do pytlů nebo se volně distribuuje na vyhrazená stanoviště. Hotový cement je možné rozvážet vlakem, nákladním automobilem, ale i například lodní dopravou. 

Podivejte se, jak se vyrábí cement

Kalkulátor betonu – nezávazná poptávka

+ přidat další tvar
čtverec obdélník trojuhelník pravoúhlý trojuhelník lichoběžník rám núhelník núhelník kolo

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů
Mix
Což je cca: 0 míchaček
Zadejte tvar a rozměry plochy, kterou potřebujete vybetonovat, vyberte způsob použití, a náš kalkulátor betonu se postará o vše ostatní, včetně odeslání poptávky, přičemž minimální objem vaší poptávky je 1m3.

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů
Mix
Což je cca: 0 míchaček
Použití:
Celkový objem:
%
Použití:
Přijede cca: 0 mixů | 0 míchaček
iPokud není č.p., popř. ani ulice známá, uveďte nejbližší ulici a č.p.
i Plánované použití a specifikace betonu, např.:
1) Základové pasy pro rodinný dům – C20/25
2) Podlaha - garáž (dlažba) – C25/30
3) Stropy – C30/37
4) Venkovní plocha (pojezdová) – C30/37
5) Opěrná stěna – ztracené bednění – C25/30

Výše uvedené specifikace betonů (C25/30 apod.) nelze brát jako doporučení. Specifikaci (pevnost) betonu najdete v projektové dokumentaci, popř. ji získáte od stavbyvedoucí, statika nebo projektanta.
Přílohy:
i K dopravě betonových směsí používáme autodomíchávače značek MAN, IVECO, MERCEDES aj. o objemu 6-8m3.

Berte na vědomí, že dopravu pro suché/zavlhlé směsi (např. potěry/mazaniny) nenabízíme, ale na vyžádání můžeme doporučit naše partnery.
Beton Vám dovezeme na stavbu. Vlastní doprava, přijedu si pro beton sám.
Více na cemex.cz
i Pokud potřebujete uložit beton na větší vzdálenost, popř. do výšky, zvolte možnost čerpání betonu. Do pole „Specifikace betonu“ uveďte vzdálenost, na kterou chcete beton čerpat (např. čerpání 28m). Ano, potřebuji beton čerpat. Ne, nepotřebuji beton čerpat.