Cement

Cement
Aktualizováno: 18.10.2023

Cement se vyrábí vypalováním při teplotách kolem 1 450°C, ještě společně s jílem a s vápencem. Vyrobený slínek se mele a rovnou spolu i s dalšími příměsmi. Jedná se o vysokopecní strusku, tras, popílek atd. Vznikne šedivý prášek, cement. Když se smíchá s vodou, tak vytvoří pojivovou složku betonu, která tvrdne a to na vzduchu i pod vodou. Cementů je mnoho různých druhů a liší se právě příměsmi, které upravují jeho vlastnosti a to se odrazí souběžně i na vlastnostech betonu.

Výroba cementu se provádí v cementárnách, ve speciálních pecích. Postup se rozděluje podle toho, zdali se bude jednat o mokrý nebo suchý, to znamená, že vstupní složky budou buď v suchém stavu, nebo mokrém.

Cement (CEM) se dělí na tyto druhy

Podle pevnostní třídy

 • 32,5; 42,5; 52,5 MPa

Podle rychlosti náběhů pevnosti

 • N – normální počáteční pevnost
 • R – vysoká počáteční pevnost

Pokud se u betonu nepožaduje velká pevnost, poté lze použít levnější cement nižší jakosti, například vysokopecní cement. Beton s malým obsahem cementu bude mít malou pevnost. Je to právě kvůli tomu, že nebudou zrna kameniva ve všech místech dostatečně stmelena. Pevnost betonu dosáhne největší možné hodnoty, když se použije tolik cementu, že jsou všechna písková i štěrková zrna zcela obalena.

Česká republika a nabídka cementů

 • Tradiční cementy s vysokopecní struskou
  - portlandský struskový cement CEM II/B-S
  - vysokopecní cement CEM III/A
 • Nové portlandské cementy
  - portlandské cementy s vápencem CEM II/A-LL, CEM II/B-LL
  - portlandské směsné cementy CEM II/A-M a CEM II/B-M

Vyrobený cement je uskladněný ve skladovacích silech a odtud je hydraulicky i mechanicky odebírán. Poté se přepravuje do dalších zařízení, kde se případně balí do pytlů nebo se volně distribuuje na vyhrazená stanoviště. Hotový cement je možné rozvážet vlakem, nákladním automobilem, ale i například lodní dopravou. 

Podivejte se, jak se vyrábí cement

Kalkulátor betonu – nezávazná poptávka

+ přidat další tvar
čtverec obdélník trojuhelník pravoúhlý trojuhelník lichoběžník rám núhelník núhelník kolo

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů
Použití:
Celkový objem:
%
Použití:
Přijede cca: 0 mixů
Přílohy:
Beton Vám dovezeme na stavbu. Vlastní doprava, přijedu si pro beton sám.
Ano, potřebuji beton čerpat. Ne, nepotřebuji beton čerpat.