Konstrukční beton

Konstrukční beton je základem nejširšího spektra staveb, od rodinných domů, obytných a administrativních budov, přes vodohospodářské a zemědělské objekty, průmyslové haly, až po realizace monolitických konstrukcí inženýrských a dopravních staveb.

Na betonárnách CEMEX se konstrukční betony vyrábí dle platných norem ČSN EN 206 a STO-205/224/2014. Betonové směsi jsou na stavbu dopravovány buď na ložných plochách vozidel (čerstvý zavlhlý beton) nebo v autodomíchávačích, tzv. mixech (tekuté směsi). Výhodou mixů je lepší ochrana proti znehodnocení betonu při dopravě. Tekuté směsi je také možné na stavbě ukládat čerpadly, což značně zrychluje a usnadňuje proces zpracování betonu.

Konstrukční betonové směsi

Konstrukční betony CEMEX jsou vyráběny dle požadavků zákazníka a podle způsobu zpracování v různých konzistencích od zavlhlé až po tekutou směs s minimální velikostí zrna kameniva do Dmax 8 mm a maximální velikostí do Dmax 22 mm (jemnozrnné až hrubozrnné betony). Zadání zákazníka odpovídají i další parametry vyráběných směsí, např. odolnost vůči vlivům prostředí, ve kterém bude konstrukce umístěna, ale také pevnostní třída. Betonové směsi se standardními vlastnostmi jsou zpravidla specifikované pevnostní třídou C12/15 až C50/60, možné jsou i třídy nižší.

Základem konstrukčních betonů je hutné kamenivo, voda a cement, a dále přísady a příměsi. Specifická kombinace těchto vstupních určuje výsledné vlastnosti konkrétního typu betonu. S rostoucím množstvím a jakostní třídou ve směsi obsaženého cementu stoupá také pevnost betonu. Pod označením přísada se skrývá chemická látka, upravující některou z vlastností betonu, čerstvého nebo již ztvrdlého. Například plastifikační přísady zlepšují zpracovatelnost čerstvého betonu, přísady zpomalující tuhnutí prodlouží jeho zpracovatelnost, zatímco urychlovací přísady zajišťují zvýšení krátkodobých pevností (betonování v zimě, stříkaný beton). Pod slovem příměsi si můžeme představit práškovité látky, například barevné pigmenty, křemičité úlety zvyšující pevnost betonu nebo třeba popílek. Ten u čerstvého betonu kromě jiného zlepšuje čerpatelnost, u zatvrdlého zvyšuje kvalitu povrchů, pevnost v tlaku nebo odolnost vůči průsaku tlakové vody.

Dnešní stavebníci naštěstí nejsou nuceni řešit optimální skladbu směsi, beton požadovaných vlastností jim dodá betonárna CEMEX až na stavbu. Stačí jej objednat dle údajů uvedených v projektu.

SLOŽENÍ KONSTRUKČNÍCH BETONŮ

  • Hutné kamenivo
  • Voda
  • Cement
  • Přísady a příměsi

Kalkulátor betonu – nezávazná poptávka

+ přidat další tvar
čtverec obdélník trojuhelník pravoúhlý trojuhelník lichoběžník rám núhelník núhelník kolo

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů
Použití:
Celkový objem:
%
Použití:
Přijede cca: 0 mixů
Přílohy:
Beton Vám dovezeme na stavbu. Vlastní doprava, přijedu si pro beton sám.
Ano, potřebuji beton čerpat. Ne, nepotřebuji beton čerpat.