Betonování v zimě

Betonování v zimě
Aktualizováno: 18.10.2023

Jakmile se přiblíží zimní měsíce, je nutné věnovat zvýšenou pozornost betonování. V chladném počasí totiž vyžaduje speciální péči a rozhodně nesmí dojít k tomu, aby beton zmrzl. Poté by byl znehodnocený. Zároveň je nutné počítat i s tím, že pokud se bude betonovat v chladnějším počasí a teploty ještě nedosáhnout bodu mrazu, tak bude beton tvrdnout pomaleji, než za standardních podmínek.  Při teplotě pod +5°C se hydratace cementu zpomaluje a při teplotách pod bodem mrazu se prakticky zastavuje. Tento proces je zaznamenám i v normách.

 • ČSN EN 206 – 1+A2 Beton — Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda v čl. 5.2.9 uvádí, že teplota čerstvého betonu v době dodávání nesmí být menší než +5 °C.
 • ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí v článku 8.2.5 říká, že teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0 °C a že beton musí být chráněn před zmrznutím.

Pokud je nutné betonovat za nízkých teplot, poté je nutné zabránit promrznutí betonu a to po nezbytně nutnou dobu. Tím se eliminuje nevratné poškození jeho povrchu a rovněž i vnitřní struktury v době tuhnutí a tvrdnutí.

Volba vhodného ošetřování betonu závisí na:

 • síle mrazu
 • intenzitě větru
 • na sněžení nebo i dešti
 • tvaru a objemu betonové konstrukce
 • ale rovněž i různé kombinaci uvedených vlivů

Je nutné zajistit dostatečnou teplotu čerstvého betonu a to jak při výrobě, tak dopravě, což se dá zajistit ohřevem záměsové vody, případně ohřevem kameniva. Dále samozřejmě bude zapotřebí zajistit dostatečnou teplotu betonu v průběhu jeho tuhnutí a tvrdnutí.

V tomto případě bude ideální zvolit takové složení betonu, které zajistí dostatečný vývin vlastního hydratačního tepla eliminující negativní dopad nízké teploty okolí. 

 • Lze použít pro výrobu betonu cementy s vyšším obsahem slínku - CEM I, CEM II/A‑B
 • Nebo se zaměřit na cementy s rychlým náběhem počátečních pevností – jsou označeny písmenem R.
 • Použít přísady urychlující tuhnutí a tvrdnutí betonu.
 • Zajistit vhodnou teplotu betonu při tuhnutí – zakrytí, zajištění plachty, vhánění horkého vzduchu do prostoru pod zakrytím a podobně.

Kalkulátor betonu – nezávazná poptávka

+ přidat další tvar
čtverec obdélník trojuhelník pravoúhlý trojuhelník lichoběžník rám núhelník núhelník kolo

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů
Použití:
Celkový objem:
%
Použití:
Přijede cca: 0 mixů
Přílohy:
Beton Vám dovezeme na stavbu. Vlastní doprava, přijedu si pro beton sám.
Ano, potřebuji beton čerpat. Ne, nepotřebuji beton čerpat.