Lehčený beton

Jak už napovídá název, lehčený beton má oproti běžnému betonu výrazně nižší objemovou hmotnost.

Toho je dosaženo nahrazením části kameniva lehčím materiálem, nejčastěji polystyrenovou drtí nebo umělým kamenivem, zpravidla keramickým.

Výsledné vlastnosti lehčeného betonu ovlivňuje zvolený materiál. Další možností odlehčení je nahrazení objemu vzduchovými póry, a to buď pouze zvýšením provzdušnění, nebo použitím technické pěny (pěnobeton).

Jako lehčený beton se nejčastěji vyrábějí směsi objemových hmotností 300 kg/m3 až 2000 kg/m3 s pevností v tlaku od 0,2 MPa až do 37 MPa. S ohledem na jejich vlastnosti by se dalo zjednodušeně říci, že čím je betonová směs těžší, tím má vyšší pevnost v tlaku, ale menší tepelný odpor. Naopak tedy také platí, že čím je směs lehčí, tím má lepší tepelně izolační parametry, ale horší parametry pevnostní.

Lehčené betony se využívají obdobně jako běžný beton na monolitické konstrukce pozemních a inženýrských staveb. V individuální výstavbě se lehčený beton úspěšně uplatňuje při rekonstrukcích a půdních vestavbách na vytvoření spádových vrstev plochých střech nebo jako výplňová tepelně izolační vrstva pro stropy, podlahy, případně terasy. Obecně se tedy lehčený beton hodí všude tam, kde chceme vytvořit rovnou plochu, a přitom nezatížit konstrukci domu.

Typy lehkých betonů

Při volbě plniva v podobě technické pěny vzniká jeden z nejlehčích typů betonů (cca 300 – 900 kg/m3), který se nazývá pěnobeton. Tento lehký beton se snadno čerpá a snadno zpracovává.

Lehký je také polystyren-beton (cca 500 – 1500 kg/m3). Ten díky uzavřené struktuře polystyrenu nemá tendenci přijímat vodu. Je dodáván v zavlhlé nebo nižší konzistenci, proto je nesnadné jeho čerpání a je většinou ukládán pomocí bádií. Beton lehčený polystyrenem se hodí například pro spádové vrstvy plochých střech, sanace kleneb a dalších prostor, a dále pro tepelně izolační vrstvy v podlahových konstrukcích. Beton lehčený polystyrenovou drtí není možné využít pro nosné konstrukce.

Betony lehčené uměle vyráběným kamenivem mívají objemovou hmotnost 1000 – 2000 kg/m3, tedy až o 2/3 nižší, než u běžných betonů. Používají se však obdobně jako běžné betony, lehčí typy zpravidla u konstrukcí s nižšími nároky na pevnost, avšak s požadavkem na nižší hmotnost a lepší akustické vlastnosti.

Použití lehčených betonů

  • Výplňová tepelně izolační vrstva
  • Monolitické konstrukce
  • Rekonstrukce a půdní vestavby

Kalkulátor betonu – nezávazná poptávka

+ přidat další tvar
čtverec obdélník trojuhelník pravoúhlý trojuhelník lichoběžník rám núhelník núhelník kolo

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů
Mix
Což je cca: 0 míchaček
Zadejte tvar a rozměry plochy, kterou potřebujete vybetonovat, vyberte způsob použití, a náš kalkulátor betonu se postará o vše ostatní, včetně odeslání poptávky, přičemž minimální objem vaší poptávky je 1m3.

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů
Mix
Což je cca: 0 míchaček
Použití:
Celkový objem:
%
Použití:
Přijede cca: 0 mixů | 0 míchaček
iPokud není č.p., popř. ani ulice známá, uveďte nejbližší ulici a č.p.
i Plánované použití a specifikace betonu, např.:
1) Základové pasy pro rodinný dům – C20/25
2) Podlaha - garáž (dlažba) – C25/30
3) Stropy – C30/37
4) Venkovní plocha (pojezdová) – C30/37
5) Opěrná stěna – ztracené bednění – C25/30

Výše uvedené specifikace betonů (C25/30 apod.) nelze brát jako doporučení. Specifikaci (pevnost) betonu najdete v projektové dokumentaci, popř. ji získáte od stavbyvedoucí, statika nebo projektanta.
Přílohy:
i K dopravě betonových směsí používáme autodomíchávače značek MAN, IVECO, MERCEDES aj. o objemu 6-8m3.

Berte na vědomí, že dopravu pro suché/zavlhlé směsi (např. potěry/mazaniny) nenabízíme, ale na vyžádání můžeme doporučit naše partnery.
Beton Vám dovezeme na stavbu. Vlastní doprava, přijedu si pro beton sám.
Více na cemex.cz
i Pokud potřebujete uložit beton na větší vzdálenost, popř. do výšky, zvolte možnost čerpání betonu. Do pole „Specifikace betonu“ uveďte vzdálenost, na kterou chcete beton čerpat (např. čerpání 28m). Ano, potřebuji beton čerpat. Ne, nepotřebuji beton čerpat.