Samozhutnitelný beton

Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony COMPACTON dosahují vysokého stupně rozlití díky tekutější konzistenci.

Betony COMPACTON

Betony řady COMPACTON vytvářejí dokonale rovný povrch. Ten je výhodou například při realizaci základových desek, kdy usnadňuje montáž navazujících konstrukcí. Realizace plošných konstrukcí je díky tekuté konzistenci také mimořádně přesná.

Jsou samonivelační, působením své vlastní váhy vyplní jakýkoliv tvar bednění, včetně detailů tvarově složitých konstrukcí, štíhlé a tenké konstrukce, hustě armované stavební části a zbaví se vzduchových pórů bez nutnosti strojního vibrování.

S využitím betonů COMPACTON lze dosáhnout vynikající kvality betonových povrchů, při volbě vhodného bednění a technologie se úspěšně využívají pro realizaci pohledových betonových ploch.

Samonivelační betony řady COMPACTON splňují vysoké požadavky na rychlost a zároveň vysokou kvalitu prováděných prací. Mezi jejich přednosti totiž patří snadná čerpatelnost a rychlá zpracovatelnost. Při ukládání betonů COMPACTON činí úspora času oproti běžným betonům vyžadujícím hutnění až 70 %, především díky snadné zpracovatelnosti a zjednodušení organizace na stavbě.

Betonáž bez vibračního hutnění nezatěžuje okolí stavby hlukem a umožňuje práce v nočních hodinách, nebo v místech s hlukovým omezením.

Použití betonů COMPACTON

Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony COMPACTON je možné použít pro stropy, základové desky, monolitická schodiště, ale i pro základové pasy, piloty, sloupy, stěny, dále vodotěsné betonové konstrukce a konstrukce s požadavkem na neporézní povrchy při zakládání staveb (podzemní stěny), ale i pro průmyslové podlahy.

Výhody betonu COMPACTON

  • Snadná čerpatelnost
  • Rychlá zpracovatelnost
  • Úspora času
  • Betonáž bez vibračního hutnění

Kalkulátor betonu – nezávazná poptávka

+ přidat další tvar
čtverec obdélník trojuhelník pravoúhlý trojuhelník lichoběžník rám núhelník núhelník kolo

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů
Použití:
Celkový objem:
%
Použití:
Přijede cca: 0 mixů
Přílohy:
Beton Vám dovezeme na stavbu. Vlastní doprava, přijedu si pro beton sám.
Ano, potřebuji beton čerpat. Ne, nepotřebuji beton čerpat.