Betonový potěr

Betonový potěr
Aktualizováno: 18.10.2023

Základní složení betonového potěru je cement, písek, štěrk, kamenivo o maximální velikosti zrna 4 mm a voda, v různých poměrech. Jedná se o vrstvu betonu, který je v podlahové konstrukci a má podkladní a vyrovnávací funkci.

Je skutečně rozdíl mezi betonem a potěrem, který se právě liší ve způsobu použití. Konstrukční beton neboli beton určený pro staticky namáhané konstrukce, má dvě rozhodující veličiny pevnosti v tlaku, krychelnou a válcovou. Beton, který se používá na podlahu, což je potěr, nenese žádnou konstrukci, a proto je u něj položen důraz na hranolovou pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu. Pro betonové potěry je klíčová zejména odtrhová pevnost, což je pevnost v tahu povrchových vrstev.

Čtyři typy potěru

Rozeznáváme čtyři základní typy:

Každý z těchto typů je specifický a mnohdy má ještě vlastní modifikace.

Betonový potěr se velmi často označuje také jako cementový potěr nebo cementová či betonová mazanina. Vyrábí se na betonárnách v několika pevnostních třídách, které přirozeně odpovídají pevnostním třídám betonu.

Třídy betonových potěrů:

  • CP 200 - obsahuje 200 kg cementu na 1m3 směsi
  • CP 300 - obsahuje 300 kg cementu na 1m3 směsi
  • CP 400 - obsahuje 400 kg cementu na 1m3 směsi
  • CP 500 - obsahuje 500 kg cementu na 1m3 směsi

Pevnost betonového potěru se zvyšuje množstvím cementu v něm obsaženém. Používá se převážně na podlahové konstrukce do výšky 4 cm a to jako vyrovnávací vrstva, na kterou se umístí podlahová krytina.

Výhody betonového potěru

Vytváří dokonale rovný povrch, který lze použít i v trvale vlhkém prostředí. Pochozí je již po 24 hodinách, ačkoliv je nutné přihlédnout k teplotě a vlhkosti v prostoru. Nepotřebuje žádnou výztuhu a je vhodný i pro podlahová topení. Vysoká jakost je dána přísnou kontrolou výroby a výběrem surovin.

Kalkulátor betonu – nezávazná poptávka

+ přidat další tvar
čtverec obdélník trojuhelník pravoúhlý trojuhelník lichoběžník rám núhelník núhelník kolo

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů
Mix
Což je cca: 0 míchaček
Zadejte tvar a rozměry plochy, kterou potřebujete vybetonovat, vyberte způsob použití, a náš kalkulátor betonu se postará o vše ostatní, včetně odeslání poptávky, přičemž minimální objem vaší poptávky je 1m3.

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů
Mix
Což je cca: 0 míchaček
Použití:
Celkový objem:
%
Použití:
Přijede cca: 0 mixů | 0 míchaček
Přílohy:
Beton Vám dovezeme na stavbu. Vlastní doprava, přijedu si pro beton sám.
Ano, potřebuji beton čerpat. Ne, nepotřebuji beton čerpat.