Vodostavební beton

Vodostavební beton bývá označován také jako beton vodonepropustný nebo vodotěsný.

Toto označení ale není zcela přesné, ve všech případech jde shodně o beton s definovanou maximální hloubkou průsaku dle ČSN EN 206.

Jako vodostavební je označován takový beton, jehož maximální hloubka průsaku je menší než 50 mm, u některých speciálních typů betonu jen 20 mm. Tyto hodnoty průsaků jsou definovány stupněm vlivu prostředí a v určitých případech je může projektant, případně statik, ještě zpřísnit.

Konstrukce z vodostavebního betonu mohou čelit podzemní vodě a zemní vlhkosti. Vodostavební betony se proto využívají pro realizaci tzv. bílých van, neboli podzemních částí objektů, například suterénů a sklepních prostor, kde při splnění dalších podmínek snižují riziko zatékání do domu.

Vodostavební beton je navrhován zejména pro konstrukce, které jsou dlouhodobě jednostranně vystaveny vodnímu tlaku. Jde tedy především o vodní díla, jako jsou vodojemy a přehrady, hráze, jezy, úpravny vody a čistírny odpadních vod.

Receptury vodostavebního betonu

Receptury vodostavebních betonů jsou upraveny s ohledem na snížení rizika vzniku trhlin, které nepříznivě ovlivňují vodotěsnost konstrukce. Vodostavební betony jsou zpravidla navrhovány ve vyšších stupních konzistence, což umožní velmi dobré probetonování konstrukce a správné zafixování těsnicích prvků ve spárách.

Předpokladem vodonepropustnosti konstrukce je kromě vhodné receptury betonu také správné navržení a provedení konstrukce, prostupů a spár, zásadní je i způsob ukládání a následné ošetřování betonu.

Vhodné konstrukce

  • Vodojemy, přehrady
  • Hráze, jezy
  • Úpravny vody
  • Čistírny odpadních vod

Kalkulátor betonu – nezávazná poptávka

+ přidat další tvar
čtverec obdélník trojuhelník pravoúhlý trojuhelník lichoběžník rám núhelník núhelník kolo

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů
Mix
Což je cca: 0 míchaček
Zadejte tvar a rozměry plochy, kterou potřebujete vybetonovat, vyberte způsob použití, a náš kalkulátor betonu se postará o vše ostatní, včetně odeslání poptávky, přičemž minimální objem vaší poptávky je 1m3.

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů
Mix
Což je cca: 0 míchaček
Použití:
Celkový objem:
%
Použití:
Přijede cca: 0 mixů | 0 míchaček
Přílohy:
Beton Vám dovezeme na stavbu. Vlastní doprava, přijedu si pro beton sám.
Ano, potřebuji beton čerpat. Ne, nepotřebuji beton čerpat.