Cement - normalizované označení

Cement - normalizované označení
Aktualizováno: 18.10.2023

Cementy pro obecné použití jsou vyráběny podle přísných norem -  ČSN EN 197-1. Účelem této normy je stanovit složení, požadavky a kritéria shody cementů pro rozličné použití.

Řadí se sem:

 • Všechny cementy pro obecné použití.
 • Cementy pro obecné použití s nízkým hydratačním teplem (LH). Nesmí být větší, než charakteristická hodnota 270 J/g.

Cement lze snadno určit podle norem, které jsou uvedeny u produktu a tím vybrat ten nejvhodnější typ pro danou práci a stavbu. Značení znázorňuje jednotlivé prvky samotného cementu.

Druhy cementu

ČSN EN 197 – 1 uvádí podle složení 5 skupin cementů pro obecné použití

 • CEM I — portlandský cement - vhodný pro běžné konstrukce, ale nehodí se do agresivního prostředí, hlavní složkou je slínek.
 • CEM II —  portlandský cement směsný - je odolný k agresivnímu prostředí, vhodný pro masivní konstrukce díky nižšímu vývinu tepla při hydratování, nejvíce používaný
  - portlandský struskový cement
  - portlandský cement s křemičitým úletem
  - portlandský pucolánový cement
  - portlandský popílkový cement
  - portlandský cement s kalcinovou břidlicí
  - portlandský cement s vápencem
  - portlandský směsný cement
 • CEM III — vysokopecní cement - není vhodný na konstrukce, kde je požadovaný rychlý nárůst pevnosti a nutná odolnost proti mrazu. Ideálně se hodí na betonování základových a hloubkových konstrukcí, velkoobjemových nádrží atd.
 • CEM IV — pucolánový cement – jedná se o pojivo vyráběné z portlandského slínku a pucolánu, vhodné pro konstrukce ve vlhkém nebo mokrém prostředí.
 • CEM V — směsný cement - vhodný na nenáročné betonové konstrukce, podlahy, betonové dlažby nebo potěry.

Normalizované značení obsahuje dále informace o množství a druhu příměsí, pevnosti cementu v MPa , rychlosti nástupu počáteční pevnosti. N – normální počáteční pevnost, R – vysoká počáteční pevnost.

Například portlandský cement podle EN 197-1 pevnostní třídy 42,5 s vysokými počátečními pevnostmi se označí takto CEM I 42,5 R.

Vysokopecní cement EN 197-1 obsahující mezi 36–65% hmotnosti vysokopecní granulované strusky (S), pevnostní třídy 32,5 s normálními počátečními pevnostmi bude v tomto případě vypadat takto: CEM III/A 32,5 N.

Kalkulátor betonu – nezávazná poptávka

+ přidat další tvar
čtverec obdélník trojuhelník pravoúhlý trojuhelník lichoběžník rám núhelník núhelník kolo

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů
Použití:
Celkový objem:
%
Použití:
Přijede cca: 0 mixů
Přílohy:
Beton Vám dovezeme na stavbu. Vlastní doprava, přijedu si pro beton sám.
Ano, potřebuji beton čerpat. Ne, nepotřebuji beton čerpat.