Kalkulátor

Portlandský cement

Portlandský cement
Aktualizováno: 18.10.2023

Název „Portlandský cement“ pravděpodobně vyplývá z toho, že výsledný cement svojí pevností a šedou barvou připomínal oblíbený portlandský vápenec. Ačkoliv se o něm traduje, že je nejčistější, není to až tak zdaleka pravda. Někdy je totiž nutné přidat další přísady, které zpomalí tuhnutí a prodlužují tak jeho zpracovatelnost. To například platí výhradně pro omítkové směsi. Označuje se CEM I. a pokud se jedná o portlandský směsný cement, tak se setkáte s označením CEM II., jehož přísadou může být popílek, vápenec nebo struska. Evropská cementářská norma - EN 197-1 specifikuje celou skupinu těchto cementů.

Kategorie, která bude značena CEM II zahrnuje následující druhy cementu, které mají všechny vedle slinku ještě další složku.

  • portlandský cement s křemičitým úletem
  • portlandský pucolánový cement
  • portlandský popílkový cement
  • portlandský cement s kalcinovanou břidlicí
  • portlandský cement s vápencem

 

Dále označení CEM II-M  - portlandský směsný cement, je určeno pro cementy, ve kterých jsou kombinace hlavních složek

  • granulovaná vysokopecní struska
  • křemičitý úlet
  • přírodní pucolán, křemičitý nebo vápenatý popílek
  • vápenec

Cementy vyhovují požadavkům normy ČSN EN 197-1 ed. 2. Jsou určeny pro přípravu betonů vyšších a běžných pevnostních tříd, suchých maltových směsí, malt včetně injektážních a jiných směsí pro využití na stavbě, včetně jiných stavebních výrobků.

Garantuje se minimální pevnost v tlaku 42,5 MPa po 28 dnech a minimální počáteční pevnost 20 MPa po 2 dnech.

Vlastnosti portlandského cementu

Použití portlandského cementu

Kalkulátor betonu – nezávazná poptávka

Vyberte tvar

Celkový objem: 0,0 m3

%

Objem betonu: Použití: