Vysokopecní cement

Vysokopecní cement
Aktualizováno: 18.10.2023

Cementů je v současné době celá řada, ale co mají společného je příprava suroviny požadovaného složení a vypálení v peci na takzvaný slínek. Poté následuje chlazení slínku a jeho mletí. Pak jen stačí přidat regulátor tuhnutí a zabalit – cement může putovat tam, kde ho bude někdo dále zpracovávat.

Označení vysokopecního cementu

CEM III/A 42,5 N je označení pro tento typ vysokopecního cementu a je v souladu s ČSN EN 197-1. Jedná se o hydraulické práškové pojivo, které se vyrábí semletím portlandského slínku (35% - 64%), granulované vysokopecní strusky (36% - 65%), síranu vápenatého a nechybí další doplňující složky a přísady (0% - 5%). Není započtený do poměru síran vápenatý, ten se přidává jako regulátor tuhnutí a rovněž se jedná o přísadu, která usnadňuje celkově výrobu cementu.

Charakteristické vlastnosti vysokopecního cementu

  • středně rychlý nárůst pevnosti
  • nízká počáteční pevnosti
  • vysoké konečné pevnosti
  • nižší vývin hydratačního tepla při procesu tuhnutí a tvrdnutí

Použití vysokopecního cementu

Je určený pro betonové a železobetonové stavební konstrukce, ale takové, kde není požadována počáteční pevnost a rychlý nárůst pevnosti. Tento cement je vhodný pro betony vyšších a běžných pevnostních tříd. Ideální pro betonáže masivních objektů a rovněž i pro betonování v letním nebo teplém období, což je díky nižšímu vývinu hydratačního tepla. Vysokopecní cement rozhodně není vhodný pro betonáže v zimním období.

Betony s vysokopecním cementem mají zvýšenou odolnost proti agresivnímu prostředí a jsou méně náchylné na vznik různých výkvětů. Pokud je beton namíchaný s tímto cementem, tak dochází k pokračování nárůstu pevnosti i po normou stanovené době, která je 28 dnů.

Pro stavbu přehrad nebo i různých základů, je rozhodně tou pravou volbou, navíc je odolnější vůči agresivním chemickým vlivům, což je další jeho benefit.

Kalkulátor betonu – nezávazná poptávka

+ přidat další tvar
čtverec obdélník trojuhelník pravoúhlý trojuhelník lichoběžník rám núhelník núhelník kolo

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů
Použití:
Celkový objem:
%
Použití:
Přijede cca: 0 mixů
Přílohy:
Beton Vám dovezeme na stavbu. Vlastní doprava, přijedu si pro beton sám.
Ano, potřebuji beton čerpat. Ne, nepotřebuji beton čerpat.