ČSN EN 206+A2 Beton — Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN EN 206+A2 Beton — Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
Aktualizováno: 18.10.2023

ČSN EN 206+A2 Beton, je současná platná norma na výrobu a posuzování vlastností betonu. Tato norma byla vydána v červenci 2021 a začala platit 1.8. 2021. Nahradila se tímto způsobem norma ČSN EN 206+A1, ale v podstatě nejsou mezi nimi velké změny, spíše se jedná o formální charakter.

  • Tato evropská norma je platná pro beton, který je určený pro lité konstrukce na místě, dále prefabrikované konstrukce a inženýrské stavby.
  • Beton se rozděluje na normální, těžký a lehký.
  • Může být smíchaný na místě, hotový nebo vyrobený na betonárce.
  • Zhutněný nebo samozhutněný.
  • Tato norma dále upřesňuje požadavky na specifikaci betonu, dodávku čerstvého betonu, postupy řízení výroby, dále kritéria shody a její hodnocení.
  • Jiné evropské normy, například pro prefabrikáty nebo pro procesy v oblasti působnosti, mohou povolovat odchylky.
  • Pro specifické typy betonu a jejich použití, mohou být specifikovány doplňující požadavky a rovněž i rozličné zkušební postupy. Beton určený pro masivní konstrukce, suchý míchaný beton, beton s Dmax 4 mm nebo méně, samozhutnitelné betony (SCC) obsahující lehké nebo těžké kamenivo, beton s otevřenou strukturou, což je například propustný beton pro odvodnění.

ČSN EN 206+A2 Beton neplatí pro pórobeton, pěnový beton, beton s hustotou menší než 800 kg/m3 a žárobeton. Rovněž nezahrnuje zdravotní a bezpečnostní požadavky na ochranu pracovníků, kteří beton vyrábí nebo dodávají.

Označení typového betonu C25/30, případně LC25/28 – určení pevnostní třídy

C – concrete: obyčejný a těžký beton
LC: lehký beton
25 - charakteristická krychelná pevnost betonu v tlaku, označení f ck, cube
30 – 28 - charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku, označení f fck, cyl

XF2 - stupeň vlivu prostředí a mezní hodnoty pro složení a vlastnosti betonu platné v České republice (s předpokládanou životností 50 let).

Cl 0,2 - maximální obsah chloridů v betonu

Dmax 22 - maximální velikost zrna 8-16-22 mm

S3 – konzistence

3100 – u těžkého betonu a jedná se o minimální požadovanou objemovou hmotnost [kg/m3]

D 1,6 – klasifikace lehkého betonu podle objemové hmotnosti

Kalkulátor betonu – nezávazná poptávka

+ přidat další tvar
čtverec obdélník trojuhelník pravoúhlý trojuhelník lichoběžník rám núhelník núhelník kolo

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů
Použití:
Celkový objem:
%
Použití:
Přijede cca: 0 mixů
Přílohy:
Beton Vám dovezeme na stavbu. Vlastní doprava, přijedu si pro beton sám.
Ano, potřebuji beton čerpat. Ne, nepotřebuji beton čerpat.