Struskový cement

Struskový cement
Aktualizováno: 18.10.2023

Existuje celá řada cementů a požadavky na jejich složení se vztahují na součet všech hlavních a doplňujících složek. Za konečný cement je třeba považovat hlavní a doplňující složky a nezbytně nutné množství síranu vápenatého, který se přidává za účelem úpravy tuhnutí betonu. Dále nesmí chybět ani případné přísady, které jsou přidávané pro usnadnění výroby nebo pro samotnou úpravu vlastností cementu. Veškeré požadavky na mechanické, fyzikální, chemické vlastnosti a trvanlivost nově vzniklých druhů cementů, musí být shodné s požadavky na již doposud normalizované cementy pro obecné použití podle ČSN EN 197-1 ed. 2.

Granulovaná struska

Vysokopecní granulovaná struska dává cementu a tím samozřejmě i výslednému betonu, pozvolnější nástup pevnosti v tlaku a také je skvělá vyšší chemická odolnost například proti agresivním síranům. Granulovaná struska svojí latentní hydraulicitou pozitivně ovlivňuje dlouhodobou pevnost betonu. Ovšem na druhou stranu se hůře mele a u vysloveně struskových cementů, které jsou s vyšším obsahem strusky, může být právě ona příčinou relativně nízkých krátkodobých pevností.

Druhy struskového cementu

 • Portlandský struskový cement s označením CEM II/A-S 42,5 R
  - Výroba i zkoušky jsou dodržovány podle ČSN EN 197-1 Ed. 2.
  - Je garantována minimální pevnost v tlaku, což je 42,5 MPa po 28 dnech
  - Minimální počáteční pevnost 20 MPa po 2 dnech.
  - Cement je určený pro přípravu betonů vyšší a běžné pevnostní třídy, malty a může být použitý i do jiných směsí na stavbě.
 • Portlandský struskový cement CEM II/B-S 32,5 R a CEM II B-M (S-V-LL) 32,5 R
  - Výroba i zkoušky jsou dodržovány podle ČSN EN 197-1 Ed. 2.
  - Garantována je minimální pevnost v tlaku 32,5 MPa po 28 dnech
  - Minimální počáteční pevnost 10 MPa po 2 dnech.
  - Je určen pro přípravu betonů středních a nižších pevnostních tříd, malt a je vhodný pro velkoobjemové práce.

 

 

Kalkulátor betonu – nezávazná poptávka

+ přidat další tvar
čtverec obdélník trojuhelník pravoúhlý trojuhelník lichoběžník rám núhelník núhelník kolo

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů
Použití:
Celkový objem:
%
Použití:
Přijede cca: 0 mixů
Přílohy:
Beton Vám dovezeme na stavbu. Vlastní doprava, přijedu si pro beton sám.
Ano, potřebuji beton čerpat. Ne, nepotřebuji beton čerpat.