Konzistence betonu

Konzistence betonu
Aktualizováno: 18.10.2023

Konzistence čerstvého betonu definuje jeho odpor proti přetváření. Měření se u betonu provádí dvěma základními metodami.

 1. sednutí kužele (Abrams) – S1 až S5
 2. rozlití sednutím – SF1 až SF3 (u SCC betonů)

betonárnách se nejčastěji provádí klasifikace podle sednutí kužele, což znamená jeho poklesu.

Podle této metody rozdělení vypadá následovně

 • S1 - míra poklesu je 10 – 40 mm a jedná se o charakteristiku zavlhlé betonové směsi
 • S2 - míra poklesu je 50 – 90 mm - velmi měkké směsi
 • S3 - míra poklesu je 100 – 150 mm - měkké směsi
 • S4 - míra poklesu je 160 – 210 mm - tekuté směsi
 • S5 - míra poklesu je více než 210 mm - velmi tekuté a SCC směsi, ačkoliv v tomto případě je vhodné použít metodu klasifikace dle rozlití sednutím.

Konzistence betonu se může stanovit

 • stupeň zhutnění a má označení C0 až C3, tato zkouška je vhodná pro betonové směsi, ve kterých je kamenivo s většími zrny, než je 63 mm. Betonem se naplní odměrná nádoba a za pomoci vibračního stolu či vibrátoru se beton zhutní. Vznikne tak rozdílná hladina betonu v nádobě a ta právě určí stupeň konzistence.
 • Vebe, označení bude V0 až V4. Forma neboli kužel se vloží do kruhové nádoby, který je připevněn k vibračnímu stolu a naplní betonem. Poté se forma rovnoměrným pohybem odstraní. Vzorek by se neměl dotýkat stěn nádoby, začíná proces sednutí, který má ještě další kroky, až do úplného dosednutí desky a měří se přitom čas, který určí stupeň konzistence.
 • sednutí kužele, Abrams  s označením S1 až S5. V tomto případě bude zapotřebí nádoba, která se naplní do 1/3 a zhutní se poté 25 vpichy propichovací tyče. To se ještě opakuje, dokud není kužel naplněn až po okraj. Když se odstraní nádoba, poté se změří sednutí. Tato zkouška není vhodná pro beton, kde je kamenivo větší než 40 mm.
 • rozlití, kdy je označení F1 až F7 – beton se vloží do zkušební nádoby, která se zvedne a beton se rozlije po ploše, poté se změří průměr rozlitého betonu ve dvou vzájemně kolmých osách.
 • zkouška rozlití kužele s označením SF1 až SF3 je platná pro samozhutnitelný beton.

 

Kalkulátor betonu – nezávazná poptávka

+ přidat další tvar
čtverec obdélník trojuhelník pravoúhlý trojuhelník lichoběžník rám núhelník núhelník kolo

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů
Mix
Což je cca: 0 míchaček
Zadejte tvar a rozměry plochy, kterou potřebujete vybetonovat, vyberte způsob použití, a náš kalkulátor betonu se postará o vše ostatní, včetně odeslání poptávky, přičemž minimální objem vaší poptávky je 1m3.

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů
Mix
Což je cca: 0 míchaček
Použití:
Celkový objem:
%
Použití:
Přijede cca: 0 mixů | 0 míchaček
Přílohy:
Beton Vám dovezeme na stavbu. Vlastní doprava, přijedu si pro beton sám.
Ano, potřebuji beton čerpat. Ne, nepotřebuji beton čerpat.