Štěrkopísek

Štěrkopísek
Aktualizováno: 18.10.2023

Když se řekne beton, tak rozhodně jeho kostru je i vhodné kamenivo. Mezery, které zde vzniknou, díky kameninovým zrnům, tak se vyplní cementovou hmotou a jako celek vznikne velmi pevná a tuhá směs. Štěrkopísek je přírodní směsí drobného a hrubého kameniva. Velikost největších zrn štěrku je závislý na rozměrech konstrukce, která může být železobetonová nebo jen betonová a roli bude hrát i rozložení výztuže.

Méně namáhané konstrukce

Pokud jsou konstrukce méně namáhavé, tak lze použít beton, který bude obsahovat dvě frakce, písek se zrny od 0,1 mm až do 4 mm a dále štěrk se zrny 15 mm a více. Mezi dobré složení se obvykle počítá kamenná směs obsahující 35 až 40 % písku a 65 až 60 % štěrku, který má co největší zrno. Pokud se vyrábí betony nižší třídy, poté lze použít netříděné kamenivo, které bude obsahovat drobné i hrubé frakce např. 0/16 nebo 0/32.

Třídění probíhá ve štěrkopískovnách

Ve štěrkopískovnách se těží přírodní kamenivo a následně i probíhá jeho třídění na frakce. Pískovny a štěrkovny jsou svým charakterem mnohem mělčí, než kamenolomy. Jsou těženy a postupně i obnovovány.

Může se například jednat o jezera, která jsou již vyschlá, a těžba se dělá za sucha. Není ale problém těžit i pod vodou. Dopravníkem se poté dopravují na místo, kde se odstraňuje nežádoucí hlína a rovněž se oddělí i písek. Zůstává štěrk a ten musí postupně projít přes síta, která jej rozdělují na jednotlivě frakce, podle jejich různé velikosti.

Nejlepším řešením pro betonování je štěrkopísek a má využití podle jednotlivých frakcí. Je v podstatě jedno zdali se jedná o tříděný nebo netříděný, přesto má každý svoje místo na stavbě.

  • Tříděný štěrkopísek – frakce 0 mm - 4 mm je nejhodnější pro betonové směsi, maltové směsi a hodí se rovněž i na zdění.
  • Netříděný štěrkopísek – frakce 0 mm - 32 mm je nejčastěji využíván do zásypů a nezklame v hrubších betonových směsích.

 

Kalkulátor betonu – nezávazná poptávka

+ přidat další tvar
čtverec obdélník trojuhelník pravoúhlý trojuhelník lichoběžník rám núhelník núhelník kolo

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů
Použití:
Celkový objem:
%
Použití:
Přijede cca: 0 mixů
Přílohy:
Beton Vám dovezeme na stavbu. Vlastní doprava, přijedu si pro beton sám.
Ano, potřebuji beton čerpat. Ne, nepotřebuji beton čerpat.