Tuhnutí betonu

Tuhnutí betonu
Aktualizováno: 18.10.2023

Pokud se podíváme na tuhnutí betonu, tak se jedná o chemický proces, při kterém směs vody a cementu tvoří cementovou kaši, která ve finále tuhne na pevnou hmotu. Cement se rozděluje do pevnostních tříd a ty určují začátek tuhnutí.

Na nejběžnější použití jsou určeny cementy pevnostní třídy 42,5 a jejich počátek tuhnutí začíná nejdříve za 1 hodinu, nejpozději však 12 hodin, což se počítá od smíchání cementu s vodou. 

Cementy, které mají například pevnostní třídu 52,5, tak tuhnou dříve a 45 minut po smíchání s vodou.

Portlandský cement, který by byl pouze z portlandského slínku, tak by rozhodně tak dlouho nečekal, jeho proces tuhnutí začíná ihned, jakmile se smíchá s vodou.

Doba tuhnutí se reguluje již při samotné výrobě a mletí cementu a to přidáním sádrovce, maximálně 5 % hmotnosti cementu. Je to z toho důvodu, že je nutné počátek tuhnutí oddálit kvůli zajištění potřebné doby na výrobu betonové směsi, ale také se musí počítat s dopravou, uložením a nakonec i zpracováním.

Tuhnutí a tvrdnutí

Tuhnutí a tvrdnutí jsou z hlediska vlastností čerstvé betonové směsi a betonu zcela odlišné pojmy, což může někoho mást. Jsou dokonce odlišné i z hlediska fyzikálně chemických procesů, které probíhají v různých fázích hydratace minerálů v cementových zrnech. Tuhne vždy a jen pouze čerstvá betonová směs a při tvrdnutí se jedná o pevnost již ztuhlého betonu. Je ale pravdou, že většina urychlujících přísad tak spojuje oba dva účinky. Pokud zkrácení počátku a rovněž doby tuhnutí není zapotřebí, je třeba obezřetně přistoupit k dávkování a také případně k použití další přísady.

Odpařování vody

Z čerstvého betonu se poměrně rychle odpařuje voda a tento proces opět začíná již v době jeho míchání, v podstatě se dá říci, že ve stejný okamžik, kdy začíná proces tuhnutí. Udržení dostatečného obsahu vody v betonu rozhoduje o udržení požadované doby zpracovatelnosti v uvedené třídě. Je to rovněž hodně závislé na konkrétních podmínkách, teplotě prostředí a betonu. Je také důležité vzít v úvahu při betonáži proudění vzduchu, které rovněž může ovlivnit dobu tuhnutí. 

Kalkulátor betonu – nezávazná poptávka

+ přidat další tvar
čtverec obdélník trojuhelník pravoúhlý trojuhelník lichoběžník rám núhelník núhelník kolo

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů
Použití:
Celkový objem:
%
Použití:
Přijede cca: 0 mixů
Přílohy:
Beton Vám dovezeme na stavbu. Vlastní doprava, přijedu si pro beton sám.
Ano, potřebuji beton čerpat. Ne, nepotřebuji beton čerpat.