Tvrdnutí betonu

Tvrdnutí betonu
Aktualizováno: 18.10.2023

Tvrdnutí betonu je závislé na krystalizaci cementového pojiva a tento proces začíná již hodinu po namíchání směsi. Samotné tvrdnutí nejde přerušit, jelikož se jedná o proces. Nikdy by nemělo dojít k zamrznutí vody v krystalech betonu, zvláště pokud chcete betonovat v chladnějších měsících. Aby se tomu zabránilo, je nutné betonovou směs dokonale zhutnit a ochránit proti nízkým teplotám různými technikami, přikrytím atd.

Existují tři rozdílné rychlosti nárůstu počátečních pevností betonu

 1. normové podmínky tvrdnutí betonu při 20 ± 2 °C, relativní vlhkosti > 90 % nebo uložení ve vodě
 2. zpomalené tvrdnutí betonu s použitím retardačních přísad nebo tvrdnutí při nižší teplotě než 15 °C
 3. urychlené tvrdnutí betonu, je označované UTB, které lze docílit některým opatřením:
  - zvýšenou teplotou betonu
  - chemickými přísadami, jedná se o urychlovače tvrdnutí
  - použitím cementu soznačením R
  - složením betonu a jeho zpracováním
  - tepelnou izolací ocelových forem
  - přikrytím povrchu betonu izolační fólií

Tvrdnutí je ovlivněno

 • teplotou – čím je nižší, tím je zrání betonu delší. Teplota by měl být kolem 5°C, neměla by klesnout pod bod mrazu.
 • vlastnostmi použitého cementu ke kamenivu, kdy poměry 1:2 až 1:3 dosahují padesátiprocentní tvrdosti již za 1-2 dny.
 • přísadami a příměsi, přestože jich v betonu obvykle mnoho není a představují malé procento přítomnosti. Především se jedná o chlorid vápenatý, který zkracuje čas tuhnutí, což má výsledný vliv na celkové tvrdnutí betonu. Vhodné jsou zejména dusičnany a ty se používají rovněž při výrobě železobetonových konstrukcí, jsou totiž šetrnější k ocelovým prvkům v betonu.

Celkovou tvrdost betonu dosáhnete při teplotě +15 až +25 °C okolo 28 dnů, pokud je teplota nižší, prodlouží se doba tvrdnutí. Po celou dobu je třeba beton správně ošetřovat a starat se o něj. 

 

 

Kalkulátor betonu – nezávazná poptávka

+ přidat další tvar
čtverec obdélník trojuhelník pravoúhlý trojuhelník lichoběžník rám núhelník núhelník kolo

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů
Použití:
Celkový objem:
%
Použití:
Přijede cca: 0 mixů
Přílohy:
Beton Vám dovezeme na stavbu. Vlastní doprava, přijedu si pro beton sám.
Ano, potřebuji beton čerpat. Ne, nepotřebuji beton čerpat.