Hmotnost betonu

Objemová hmotnost betonu se pohybuje od 300 kg/m3 až do 6 000 kg/m3. Výsledná hmotnost závisí na tom, kde a v jakých podmínkách bude betonová směs použita, volba kameniva a přísady do betonu.  

S ohledem na vlastnosti jednotlivých typů betonu se dá zjednodušeně říct, že čím je betonová směs těžší, tím má vyšší pevnost v tlaku, ale menší tepelný odpor a naopak.

Lehčený beton

Beton s objemovou hmotností od 300 kg/m3 do 2 000 kg/m3 se označuje jako lehčený nebo lehký beton. Má výborné tepelně izolační vlastnosti, ale nižší pevnost v tlaku

Běžný konstrukční beton

Hmotnost od 2 000 kg/m3 do 2 500 kg/m3 mají nejběžnější konstrukční betony. Vyrábí se dle platných norem ČSN EN 206 a STO-205/224/2014 a disponují pevnostní třídou C12/15 až C50/60

Vysokopevnostní beton

Beton s těžší objemovou hmotností než 2 500 kg/m3 se vyrábí pro speciální účely a použití. Má vysokou trvanlivost a odolnost proti požáru. Často se tento druh betonu označuje jako vysokopevnostní beton, protože odpovídá pevnostní třídě C50/60 nebo vyšší.

Kalkulátor betonu – nezávazná poptávka

Vyberte tvar

Celkový objem: 0,0 m3

%

Objem betonu: Použití: