Frakce kameniva

Frakce kameniva
Aktualizováno: 18.10.2023

Kamenivo se používá ve stavebnictví jako plnivo, které slouží v kombinaci s dalšími pojivy pro přípravu malt a betonů. Vlastnosti kameniva jsou ovlivněny jeho původem. Základními požadavky na kamenivo je především objemová hmotnost a poté pevnost zrn, dále nízká nasákavost a vysoká trvanlivost.

Rozdělení kameniva

 • Podle původu
  - přírodní, anorganické kamenivo, které se získá těžbou nebo drcením přírodních hornin
  - umělé, anorganického původu, které vzniklo za pomoci lidské síly a nejčastěji tepelným procesem, jedná se o tavení kovů, spalování atd.
  - recyklované, kamenivo anorganického původu, které bylo již dříve použito jako stavební materiál ve stavebních konstrukcích
 • Podle vzniku zrn
  - těžená, která se vyznačují zaoblenými tvary jednotlivých zrn a ohlazeným povrchem
  - drcená mají především nepravidelný, ostrohranný tvar a nechybí ani drsný lomový povrch
  - těžená předrcená o velikosti nad 2 mm s podílem drcených zrn nad 40 % hmotnosti
 • Podle objemu
  - pórovité s objemovou hmotností do 2000 kg.m-3, nachází uplatnění při výrobě betonů s tepelně-izolačními vlastnostmi.
  - hutné s objemovou hmotností v rozmezí 2000 – 3000 kg.m-3, jsou základem většiny betonů
  - těžké s objemovou hmotností nad 3000 kg.m-3, pro přípravu speciálních těžkých betonů, které slouží jako ochrana proti radioaktivnímu nebo rentgenovému záření
 • Podle velikosti zrn
  - drobné kamenivo o velikosti zrna do 4 mm včetně
  - hrubé kamenivo s velikostí zrna 4 až 125 mm

Na základě velikosti zrna je kamenivo tříděno do frakcí, tím se rozumí označení kameniva podle velikosti ok dolního a horního síta. Frakce je tudíž množina zrn kameniva, které propadnou horním sítem (horní mez frakce) a zachytí se na spodním sítu (dolní mez frakce). Toto velikostní rozmezí frakce se zapisuje ve formě d (dolní)/D (horní). Dále se rozděluje na širokou a úzkou frakci
Všeobecné požadavky na zrnitost kameniva do betonu jsou stanoveny podle ČSN EN 12620.

Kalkulátor betonu – nezávazná poptávka

+ přidat další tvar
čtverec obdélník trojuhelník pravoúhlý trojuhelník lichoběžník rám núhelník núhelník kolo

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů
Použití:
Celkový objem:
%
Použití:
Přijede cca: 0 mixů
Přílohy:
Beton Vám dovezeme na stavbu. Vlastní doprava, přijedu si pro beton sám.
Ano, potřebuji beton čerpat. Ne, nepotřebuji beton čerpat.