Vertua | portfolio produktů pro udržitelnější výstavbu

Vertua | portfolio produktů pro udržitelnější výstavbu
Aktualizováno: 03.07.2023

Symbol označující nízkouhlíkové produkty Vertua se uděluje vybraným cementům a dalším výrobkům, které se vyznačují jedinečným surovinovým složením, jež zahrnuje složky nejvyšší kvality pro snížení uhlíkové stopy výsledného produktu.

Cementy s tímto označením zaručují snížení emisí CO2 při výrobě o 20–70 % ve srovnání s produkty s podobnými technickými parametry. Stojí za zmínku, že díky použití surovin lokálního původu a procesům pro nakládání s odpadními materiály z jiných průmyslových odvětví, jež byly zavedeny v duchu cirkulární ekonomiky, mají tyto produkty v celkovém důsledku nižší ekologickou stopu.

Nižší uhlíková stopa

Produkty a řešení, které mají nižší stopu CO2 ve srovnání s definovaným referenčním průmyslovým oborem či trhem.

Beton
≥ 30 % snížení emisí CO2

Cement
≥ 25 % snížení emisí CO2

Výrobky z betonu
≥ 60 % snížení emisí CO2

Zvýšená tepelná účinnost

Produkty a řešení, které mají sníženou tepelnou vodivost. Jejich použití v budovách a stavbách zvyšuje energetickou efektivitu, což následně snižuje emise CO2

Malta
Lambda ≤ 0,1 W/mK

Beton
Lambda ≤ 0,45 W/mK

Chytré využívání vody a hospodaření s vodou

Produkty a řešení, které šetří vodu a mají pozitivní dopad na životní prostředí:

· a) Snížení spotřeby vody během výstavby

· b) Umožnění filtrace vody zpátky do půdy

Beton: Během výstavby Nulová potřeba vody pro vytvrzení na staveništi

Opětovné použití materiálů a minimalizace odpadu

Produkty a řešení, které:

· a) Ve svém složení využívají vedlejší produkty a recyklované a opakovaně použité materiály

· b) Minimalizují množství skládkovaného odpadu během procesu

Beton ≥ 15 % recyklovaného kameniva

Efektivita v navrhování a výstavbě

Produkty a řešení, jež umožňují snižovat emise díky geometrii a systému betonových podlahových desek, volbě roztečí betonových sloupů a optimalizaci pevnosti betonu, velikosti prvků a procenta výztuže.

Beton ≥ 15 % snížení CO2/m2 v konstrukčních prvcích

Betonové výrobky ≥ 15 % snížení CO2/m2 v konstrukčních prvcích

Více informací na stránce cemex.cz/vertua

Kalkulátor betonu – nezávazná poptávka

+ přidat další tvar
čtverec obdélník trojuhelník pravoúhlý trojuhelník lichoběžník rám núhelník núhelník kolo

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů
Mix
Což je cca: 0 míchaček
Zadejte tvar a rozměry plochy, kterou potřebujete vybetonovat, vyberte způsob použití, a náš kalkulátor betonu se postará o vše ostatní, včetně odeslání poptávky, přičemž minimální objem vaší poptávky je 1m3.

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů
Mix
Což je cca: 0 míchaček
Použití:
Celkový objem:
%
Použití:
Přijede cca: 0 mixů | 0 míchaček
Přílohy:
Beton Vám dovezeme na stavbu. Vlastní doprava, přijedu si pro beton sám.
Ano, potřebuji beton čerpat. Ne, nepotřebuji beton čerpat.