Jaké typy betonu vám dovezou z betonárny, a k čemu se hodí

Jaké typy betonu vám dovezou z betonárny, a k čemu se hodí
Aktualizováno: 19.04.2024

beton dovezený z betonárny

Konstrukční a lehce zhutnitelné betony

Běžné betonové směsi jsou nejčastěji dodávané betony z betonárny, které mohou být jemno až hrubozrnné, sypké, polotekuté až tekuté konzistence. Využijete je na většině staveb, které nejsou mimořádně mechanicky namáhané, a nejsou na ně kladeny další specifické požadavky.

Patří sem i samozhutnitelné nebo lehce zhutnitelné betony ve velmi tekuté konzistenci pro odlévání ploch, kde je důležitý i proces samonivelace (přesné vyrovnání vodorovné hladiny).

Speciální betony

Vláknobeton – je protkán vlákny z polypropylenu, a ta brání praskání vybetonované plochy v průběhu roztahování či smršťování materiálu v důsledku změn teplot a některých povětrnostních vlivů.

Pěnobeton – díky přídavku technické pěny a některých dalších chemikálií je tento typ betonu ideální tam, kde se uplatní jeho nižší hmotnost, např. pro výstavbu rovných střech a pro podlahy s nižší statickou nosností. Pěnobeton je díky technické pěně lepším tepelným izolantem, než jiné betony.

Odolné betony vůči působení agresivních vlivů - odolávají soli a močovině (např. chemický posyp komunikací), tzv. síranové korozi v odpadních železobetonových tratích, mrazu a odmrazovacím chemikáliím a také mechanismu při korozi ocelové výztuže v betonové směsi, tzv. karbonataci.

Vysokopevnostní směsi – jsou vhodné pro stavby zatěžované vyšším statickým či dynamickým namáháním, např. v dopravní infrastruktuře. Vyšší pevnost betonu je dána určitými přidávanými chemickými složkami, např. odpadní mikrosilikou z hutní výroby, tzv. křemičitým úletem.

Vodotěsné betony – využívají se pro stavby, které čelí vyššímu tlaku vodního sloupce či tlakové vodě.

Dekorativní vymývané betony – pomocí tlakové vodní trysky se po vytvrdnutí směsi vymývá povrchová vrstva tak, aby se zčásti obnažily kamenné oblázky a vytvořil se tím atraktivní vzhled vybetonované plochy.

Válcovaná směs – je speciálně určená pro výstavbu asfaltových silnic, čímž konkuruje běžným betonovým směsím pro stavební účely tohoto typu.

Kalkulátor betonu – nezávazná poptávka

+ přidat další tvar
čtverec obdélník trojuhelník pravoúhlý trojuhelník lichoběžník rám núhelník núhelník kolo

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů
Použití:
Celkový objem:
%
Použití:
Přijede cca: 0 mixů
Přílohy:
Beton Vám dovezeme na stavbu. Vlastní doprava, přijedu si pro beton sám.
Ano, potřebuji beton čerpat. Ne, nepotřebuji beton čerpat.