Kalkulátor

Pěnobeton POROFLOW vytvoří rovný podklad

Abychom se neocitli na šikmé ploše, a to nejen obrazně, potřebujeme stát na pevném rovném povrchu. Při rekonstrukcích nemovitostí je ale jednou z jistot, že výška podlahy v místnosti se ode zdi ke zdi liší i o několik centimetrů. Pro dosažení rovinnosti je oproti drahým vyrovnávacím hmotám ekonomičtější i jednodušší variantou pěnobeton POROFLOW, homogenní směs cementu a vzduchových pórů.

poroflowPěnobeton POROFLOW totiž vytvoří kompaktní, rovnou, pevnou a nestlačitelnou vrstvu beze spár, která bude pevným a rovným základem pro další vrstvy podlahové konstrukce, jako např. lité podlahy. Zároveň snadno zalije třeba nové rozvody vody, elektřiny nebo odpadů v podlaze.

Pěnobetony jsou materiálem, který se při rekonstrukcích používá stále častěji. Zejména ve starších domech je běžné, že betonový podklad pro budoucí litou podlahu není rovný. Často je třeba na jedné straně místnosti aplikovat více izolace než na druhé. Běžně se v těchto případech volí značně náročná pokládka různých tlouštěk polystyrenových desek, případně dochází k aplikaci klínového polystyrenu. Méně pracnou alternativou je pěnobeton, který spolehlivě zalije i vysoké rozvody a zároveň vytvoří rovnou plochu, na kterou stačí jednoduše položit tepelnou izolaci z deskového polystyrenu. Na této vrstvě pak může být snadno realizována litá podlaha.

Pěnobeton lze také využít při vyrovnávání lokálně snížených podlah, například z důvodu svažitosti terénu, nebo povrchu tvořeného starým osekaným betonem. Takový podklad může vzniknout například při vysekávání starých dlažeb.

Z důvodů statiky je pěnobeton vhodným řešením i pro vyrovnání cihelných oblouků kleneb, které se nesmějí příliš zatížit. Díky značnému podílu vzduchových pórů má pěnobeton objemovou hmotnost již od 300 kg/m3. Nízká hmotnost pěnobetonu POROFLOW snižuje zatížení a vysoká soudržnost pomáhá roznášet tlakové namáhání do větší plochy. Při zpracování pěnobetonu také nedochází k žádnému hutnění a vibrování, tak jak je tomu při použití zásypových materiálů. Výplň ze směsi POROFLOW je stabilní, nesesedá a nemění svůj objem v závislosti na tloušťce.

poroflow

Podobně se POROFLOW uplatní např. při navýšení domu o patro, kdy se původně střešní konstrukce stává podlahou. Aby přistavěné patro příliš nezatížilo původní střechu, ale zároveň se podklad vyrovnal, využívá se stále častěji pěnobeton i v tomto typu realizací. POROFLOW lze aplikovat na jakkoliv nerovný podklad, třeba i s pevně držícími zbytky původní střešní izolace.

POROFLOW přispívá i ke zdravému bydlení. Jako prodyšný materiál neuzavře v konstrukci vlhkost, která uvnitř domu běžně vzniká dýcháním, praním nebo vařením, čímž zabraňuje vzniku plísní.

Pěnobeton POROFLOW disponuje nízkým součinitelem tepelné vodivosti (od λ= 0,069 W/m.K), proto kombinací vhodných materiálů se směsí POROFLOW lze dosáhnout velmi dobrých izolačních i akustických vlastností. V neposlední řadě pěnobeton vykazuje výbornou požární odolnost, takže je vhodný i do prostor s požadavkem na zvýšenou požární ochranu.

Kalkulátor betonu – nezávazná poptávka

Vyberte tvar

Celkový objem: 0,0 m3

%

Objem betonu: Použití: