Jaký beton vybrat do základových pasů

Jaký beton vybrat do základových pasů
Aktualizováno: 15.06.2023

Před započetím stavby budovy je zapotřebí vyřešit celou řadu otázek. Jednou z nich je volba betonu pro základové pasy. Při realizaci konkrétního základového pasu je nutné zohlednit především druh podloží.  

  • Základové pasy se tak mohou rozdělit na běžné základy a plovoucí základovou desku.  
  • Běžné základy jsou určené pro budování nenosné podlahy přízemních obytných místností nebo prostor, které budou sloužit jako technické zázemí či garáž.  
  • Pokud má pozemek málo únosné podloží bude zapotřebí sáhnout po finančně náročnějším řešení, kterým je náhrada betonu prostřednictvím zhutnělého jílu, kameniva a štěrku. 

Rozhodnutí, jaký druh základové desky se bude u konkrétních staveb využívat, musí tedy přijít ještě před započetím celé stavby.  

Jak se orientovat v typech betonů 

Orientace v jednotlivých druzích betonů je velice jednoduchá. Stačí se řídit podle čísel, která jsou uvedená výrobcem. Podle nových evropských norem se pro označení druhu betonu používá písmeno „C“ a dvě číslice 

  • První číslice informuje o pevnosti betonu v tlaku stanovenou na válci.  
  • Druhá číslice udává pevnost betonu v MPa stanovenou na krychli.  

Druh betonu by měl stanovit vždy projektant dané stavby nebo zkušený statik, který je seznámen se všemi okolnosti stavby.  

  • Obecně platí, že beton pevnostní třídy  
  • C12/15 či C16/20 se uplatní při stavbách klasických rodinných domů se standardními zakládacími podmínkami. Jedná se o rovinatý pozemek a soudržnou zeminu.  
  • C16/20 či C20/25, který je o třídu výš, je určen pro základovou desku.  
  • C20/25, C25/30 či C30/37 nachází uplatnění u monolitických stropů. Záleží ovšem na rozponu a plánovaném zatížení stropu.  

Nejdůležitější otázkou před samotnou realizací stavby tedy je, jestli budou dostatečným řešením základové pasy, které se zatíží nosným zdivem nebo bude potřeba realizace plovoucí základové desky. Tu lze totiž zatížit nosným zdivem na jakémkoliv místě.    

Kalkulátor betonu – nezávazná poptávka

+ přidat další tvar
čtverec obdélník trojuhelník pravoúhlý trojuhelník lichoběžník rám núhelník núhelník kolo

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů
Použití:
Celkový objem:
%
Použití:
Přijede cca: 0 mixů
Přílohy:
Beton Vám dovezeme na stavbu. Vlastní doprava, přijedu si pro beton sám.
Ano, potřebuji beton čerpat. Ne, nepotřebuji beton čerpat.