Historie betonu: Od starověkého Říma po současnost

Historie betonu: Od starověkého Říma po současnost
Aktualizováno: 10.08.2023

Beton je jeden z nejvíce využívaných stavebních materiálů ve světě. Jeho použití se datuje až do starověkého Říma, a od té doby prošel mnoha vývojovými fázemi, které vedly k vytvoření moderního betonu, jak ho známe dnes. V tomto článku se podíváme na historii betonu od jeho raných začátků až po současnost.

Starověký Řím a rané použití betonu:

Použití betonu sahá až do starověkého Říma, kde byl používán pro stavbu rozsáhlých staveb jako jsou amfiteátry, akvadukty a cesty. Římané vyvinuli speciální typ betonu nazvaný "opus caementicium", který se skládal z vápence, písku, vody a popílku z hořícího vápna. Tento materiál byl vynikající pro konstrukci pevných a trvanlivých staveb.

Středověk a zapomenutí techniky betonu:

Po pádu Římské říše se technika výroby betonu ztratila a v Evropě se při stavbě upřednostňovaly kameny a cihly. Bylo to kvůli nedostatku znalostí a materiálů potřebných pro výrobu kvalitního betonu.

Renesance a znovuobjevení betonu:

Během renesance v 15. století začala být betonová technologie znovuobjevena. Architekti jako Brunelleschi a Michelangelo experimentovali s různými směsmi materiálů, včetně betonu, a použili ho při stavbě několika slavných staveb, jako je například Katedrála Santa Maria del Fiore ve Florencii.

Průmyslová revoluce a vývoj moderního betonu:

Během průmyslové revoluce v 18. a 19. století došlo ke zlepšení výrobních technik a materiálů. Byly objeveny nové směsi, jako je portlandský cement, který se stal klíčovou složkou moderního betonu. V roce 1824 byl patentován portlandský cement, který poskytoval pevnější a odolnější materiál než předchozí směsi.

Moderní beton:

Ve 20. století se beton stal jedním z nejvíce používaných stavebních materiálů na světě. Byly vyvinuty různé druhy betonu, jako je vysoce pevný beton (HPC), samozhutnitelný beton a sklolaminátový beton. Tyto nové druhy betonu nabízely vyšší pevnost, lepší odolnost vůči povětrnostním vlivům a další vlastnosti, které umožňují stavbu vysokých budov a mostů.

Současnost a budoucnost betonu:

V současné době se výzkum v oblasti betonu zaměřuje na zlepšování jeho vlastností a snižování negativního vlivu na životní prostředí. Výrobci se snaží najít způsoby, jak nahradit část cementu v betonu recyklovanými materiály a snižovat tak jeho uhlíkovou stopu. Zároveň se provádí výzkum v oblasti samoopravitelného betonu, který dokáže automaticky opravit drobné trhliny a zvýšit tak svou životnost.

TIP: Přečtete více o ekologickém betonu VERTUA®.

Historie betonu je dlouhá a fascinující cesta, která sahá od starověkého Říma až po současnou dobu. Beton se stal klíčovým materiálem v oblasti stavebnictví a jeho vývoj pokračuje i dnes. S novými technologiemi se očekává, že beton bude hrát důležitou roli i v budoucích konstrukčních projektech a přinese ještě lepší vlastnosti a udržitelnost.

Kalkulátor betonu – nezávazná poptávka

+ přidat další tvar
čtverec obdélník trojuhelník pravoúhlý trojuhelník lichoběžník rám núhelník núhelník kolo

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů
Použití:
Celkový objem:
%
Použití:
Přijede cca: 0 mixů
Přílohy:
Beton Vám dovezeme na stavbu. Vlastní doprava, přijedu si pro beton sám.
Ano, potřebuji beton čerpat. Ne, nepotřebuji beton čerpat.