Historie betonu: Od starověkého Říma po současnost

Historie betonu: Od starověkého Říma po současnost
Aktualizováno: 10.08.2023

Beton je jeden z nejvíce využívaných stavebních materiálů ve světě. Jeho použití se datuje až do starověkého Říma, a od té doby prošel mnoha vývojovými fázemi, které vedly k vytvoření moderního betonu, jak ho známe dnes. V tomto článku se podíváme na historii betonu od jeho raných začátků až po současnost.

Starověký Řím a rané použití betonu:

Použití betonu sahá až do starověkého Říma, kde byl používán pro stavbu rozsáhlých staveb jako jsou amfiteátry, akvadukty a cesty. Římané vyvinuli speciální typ betonu nazvaný "opus caementicium", který se skládal z vápence, písku, vody a popílku z hořícího vápna. Tento materiál byl vynikající pro konstrukci pevných a trvanlivých staveb.

Středověk a zapomenutí techniky betonu:

Po pádu Římské říše se technika výroby betonu ztratila a v Evropě se při stavbě upřednostňovaly kameny a cihly. Bylo to kvůli nedostatku znalostí a materiálů potřebných pro výrobu kvalitního betonu.

Renesance a znovuobjevení betonu:

Během renesance v 15. století začala být betonová technologie znovuobjevena. Architekti jako Brunelleschi a Michelangelo experimentovali s různými směsmi materiálů, včetně betonu, a použili ho při stavbě několika slavných staveb, jako je například Katedrála Santa Maria del Fiore ve Florencii.

Průmyslová revoluce a vývoj moderního betonu:

Během průmyslové revoluce v 18. a 19. století došlo ke zlepšení výrobních technik a materiálů. Byly objeveny nové směsi, jako je portlandský cement, který se stal klíčovou složkou moderního betonu. V roce 1824 byl patentován portlandský cement, který poskytoval pevnější a odolnější materiál než předchozí směsi.

Moderní beton:

Ve 20. století se beton stal jedním z nejvíce používaných stavebních materiálů na světě. Byly vyvinuty různé druhy betonu, jako je vysoce pevný beton (HPC), samozhutnitelný beton a sklolaminátový beton. Tyto nové druhy betonu nabízely vyšší pevnost, lepší odolnost vůči povětrnostním vlivům a další vlastnosti, které umožňují stavbu vysokých budov a mostů.

Současnost a budoucnost betonu:

V současné době se výzkum v oblasti betonu zaměřuje na zlepšování jeho vlastností a snižování negativního vlivu na životní prostředí. Výrobci se snaží najít způsoby, jak nahradit část cementu v betonu recyklovanými materiály a snižovat tak jeho uhlíkovou stopu. Zároveň se provádí výzkum v oblasti samoopravitelného betonu, který dokáže automaticky opravit drobné trhliny a zvýšit tak svou životnost.

TIP: Přečtete více o ekologickém betonu VERTUA®.

Historie betonu je dlouhá a fascinující cesta, která sahá od starověkého Říma až po současnou dobu. Beton se stal klíčovým materiálem v oblasti stavebnictví a jeho vývoj pokračuje i dnes. S novými technologiemi se očekává, že beton bude hrát důležitou roli i v budoucích konstrukčních projektech a přinese ještě lepší vlastnosti a udržitelnost.

Kalkulátor betonu – nezávazná poptávka

+ přidat další tvar
čtverec obdélník trojuhelník pravoúhlý trojuhelník lichoběžník rám núhelník núhelník kolo

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů
Mix
Což je cca: 0 míchaček
Zadejte tvar a rozměry plochy, kterou potřebujete vybetonovat, vyberte způsob použití, a náš kalkulátor betonu se postará o vše ostatní, včetně odeslání poptávky, přičemž minimální objem vaší poptávky je 1m3.

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů
Mix
Což je cca: 0 míchaček
Použití:
Celkový objem:
%
Použití:
Přijede cca: 0 mixů | 0 míchaček
iPokud není č.p., popř. ani ulice známá, uveďte nejbližší ulici a č.p.
i Plánované použití a specifikace betonu, např.:
1) Základové pasy pro rodinný dům – C20/25
2) Podlaha - garáž (dlažba) – C25/30
3) Stropy – C30/37
4) Venkovní plocha (pojezdová) – C30/37
5) Opěrná stěna – ztracené bednění – C25/30

Výše uvedené specifikace betonů (C25/30 apod.) nelze brát jako doporučení. Specifikaci (pevnost) betonu najdete v projektové dokumentaci, popř. ji získáte od stavbyvedoucí, statika nebo projektanta.
Přílohy:
i K dopravě betonových směsí používáme autodomíchávače značek MAN, IVECO, MERCEDES aj. o objemu 6-8m3.

Berte na vědomí, že dopravu pro suché/zavlhlé směsi (např. potěry/mazaniny) nenabízíme, ale na vyžádání můžeme doporučit naše partnery.
Beton Vám dovezeme na stavbu. Vlastní doprava, přijedu si pro beton sám.
Více na cemex.cz
i Pokud potřebujete uložit beton na větší vzdálenost, popř. do výšky, zvolte možnost čerpání betonu. Do pole „Specifikace betonu“ uveďte vzdálenost, na kterou chcete beton čerpat (např. čerpání 28m). Ano, potřebuji beton čerpat. Ne, nepotřebuji beton čerpat.