Záměsová voda do betonu

Záměsová voda do betonu
Aktualizováno: 18.10.2023

Podle norem pro přípravu betonu – ČSN EN 206-2, je všechna voda, která je v souladu s požadavky ČSN EN 1008 vhodná. Záměsová voda podléhá nejen normám, ale rovněž se provádí v některých případech odběry vzorků, zkoušení a posuzování vhodnosti vody a to včetně vody, která je získaná při recyklaci v betonárce jako záměsová voda do betonu.

Klasifikace typů vody pro použití záměsové vody

 • Pitná – dá se použít bez zkoušení.
 • Voda získaná při recyklaci v betonárně – je nutné ověřit použitelnost, voda se dostává do jímek z oplachů autodomíchávačů, výplachů míchaček atd.
 • Povrchová, podzemní a odpadní průmyslová voda – opět je nutné ověřit použivatelnost.
 • Brakická (poloslaná) a mořská voda – může se použít do betonu bez výztuže, obecně není vhodná pro výrobu betonu a předpjatého betonu.
 • Splašková voda – není v žádném případě vhodná do betonu.

Voda má v čerstvém betonu tři základní funkce

 • Spolupodílí se na správné a odpovídající hydrataci.
 • Ovlivňuje zpracovatelnost čerstvého betonu.
 • Slouží dále i k ošetřování betonu po dobu nezbytně nutnou k nabytí potřebných fyzikálně- matematických charakteristik.

Beton má další důležitou složku, kterou je cement a právě ten ve spojení s vodou nastartuje chemickou reakci, která se nazývá hydratace. Z tohoto důvodu začíná beton po několika desítkách minut tuhnout a tvrdnout. Minimální potřeba vody pro tuto hydrataci je zhruba 25 % – 35% z hmotnosti cementu. Vyšší dávka vody zlepší sice zpracovatelnost, ale pro beton to nemusí mít příznivý dopad.

 • Ve ztvrdlém betonu může být poté větší množství pórů a kapilár.
 • Beton bude mít výrazně nižší pevnost.
 • Nebude tolik odolný vůči vlivům prostředí.

Problém může nastat i při velmi malé dávce vody, kdy vznikne hutný ztvrdlý beton. Dalo by se shrnout, že množství vody ovlivní i konečné vlastnosti betonu a to je odolnost a pevnost.

 

Kalkulátor betonu – nezávazná poptávka

+ přidat další tvar
čtverec obdélník trojuhelník pravoúhlý trojuhelník lichoběžník rám núhelník núhelník kolo

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů
Použití:
Celkový objem:
%
Použití:
Přijede cca: 0 mixů
Přílohy:
Beton Vám dovezeme na stavbu. Vlastní doprava, přijedu si pro beton sám.
Ano, potřebuji beton čerpat. Ne, nepotřebuji beton čerpat.