Kalkulátor

Recyklované kamenivo

Kamenivo je nepostradatelnou složkou v betonových směsích a představuje přibližně 60 % až 75 % objemu čerstvé betonové směsi. Tento podíl má rozhodující vliv na vlastnosti čerstvé betonové směsi, ale rovněž i vyzrálého betonu. Kamenivo zvyšuje pevnost betonu a je pravdou, že směs je více kompaktní, což zase umožňuje aplikaci určenou na ochranu proti povětrnostním vlivům nebo na zadržení tepla. Kamenivo také svým vzhledem přispívá ke zlepšení estetických vlastností betonu. Není problém použít recyklované kamenivo.

Výhody recyklovaného kameniva

Pokud je k dispozici stávající konstrukce nebo její část a je určená k likvidaci, je možné rozdrtit a roztřídit kamenivo. Má to samozřejmě své výhody i nevýhody. Prioritně se dá použít materiál, který byl již použitý, tudíž se recykluje. Pokud se ovšem dobře neočistí, poté může vzniknout i riziko, že bude kamenivo znečištěno dalšími látkami a ty mohou výrazně ovlivnit tuhnutí a tvrdnutí betonu. Také ovšem snížit jeho pevnost, odolnost i trvanlivost. Rozhodně je zapotřebí takovému problému předejít a to lze provést tak, že se přidá vyšší dávka cementu pro dosažení pevnosti srovnatelných s betonem, které bude obsahovat běžné kamenivo.

Normy pro kamenivo

Všechno kamenivo použité pro přípravu betonu podle ČSN EN 206-2 musí být deklarováno podle ČSN EN 12620 Kamenivo do betonu. Jedná se pouze o deklarační, ne však hodnotící normu. Konkrétní vlastnosti kameniva deklaruje výrobce – což je lom nebo pískovny. Výrobce betonu porovná deklarované vlastnosti kameniva s požadovanými a poté rozhoduje, které kamenivo je pro danou betonovou směs použitelné a vhodné.

Nejčastěji se dělí podle velikosti na jednotlivé frakce. Patří sem rovněž recyklované kamenivo s objemovou hmotností zrn od 1,50 Mg/m3 (1 500 kg/m3) do 2,0 Mg/m3 (2 000 kg/m3) a recyklované drobné kamenivo (4 mm).

Kalkulátor betonu – nezávazná poptávka

Vyberte tvar

Celkový objem: 0,0 m3

%

Objem betonu: Použití: