Jaký význam má v betonu armatura

Jaký význam má v betonu armatura
Aktualizováno: 15.06.2023

Armaturami nazýváme ve stavebním odvětví ocelové výztuže, které se vkládají do betonových směsí. Někdy se tomu přezdívá „betonářská ocel“ nebo „betonářská výztuž“. Možná si v této souvislosti pamětníci vybaví známé výztuže „Roxor“, které se u nás využívaly v minulém století a vyráběla je huť Koněv v Poldi SONP Kladno.

Proč se armatury vkládají do betonu?

Vede nás k tomu jeden jediný podstatný důvod, a tím je zvýšení pevnosti a houževnatosti betonové konstrukce. Jde o to, že beton sám o sobě není schopen v zatěžovaných konstrukcích snést působení fyzikálních sil, má např. velmi omezenou pevnost v tahu. S tím si však snadno poradí ocelová výztuž.

Velmi důležité je ovšem zajistit, aby byla výztuž pevně ukotvena v betonové směsi a vytvářela zcela homogenní, soudržný celek. Proto se výztuže vyrábí s různými výstupky, žebrováním či prohlubněmi, kam betonová směs při procesu odlévání bez problémů pronikne, a vznikne tak soustava velmi drobných tzv. zarážek. Léta praxe zároveň potvrdila, že drobná koroze betonářské oceli v betonu nepůsobí žádné škody, a naopak zlepšuje homogenitu železobetonové konstrukce.

Někdy se armovací proces vylepšuje tenkými ocelovými dráty, takovému betonu se pak přezdívá drátkobeton. A velmi namáhané železobetonové stavby využívají tzv. předpjatého betonu, do něhož je vkládána výztuž z ocelových stabilizovaných předpínacích lan, splétaných ze sedmi drátů.

Armování betonu, jinými slovy vkládání ocelových výztuží do betonu, se musí provádět podle přesného postupu a harmonogramu, aby armovací výztuže správně plnily svou funkci. Jistě si

dovedete představit, jak by asi v opačném případě dopadlo snažení stavebních firem, které pracně budují přehradní hráze s hydroelektrárnami, chladicí věže jaderných elektráren a komíny tepelných elektráren, mostní konstrukce, rozhledny, výškové obytné a hospodářské budovy, obilná sila a mnoho dalších průmyslových i obytných staveb, které běžně využíváme den co den.

Kalkulátor betonu – nezávazná poptávka

+ přidat další tvar
čtverec obdélník trojuhelník pravoúhlý trojuhelník lichoběžník rám núhelník núhelník kolo

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů
Použití:
Celkový objem:
%
Použití:
Přijede cca: 0 mixů
Přílohy:
Beton Vám dovezeme na stavbu. Vlastní doprava, přijedu si pro beton sám.
Ano, potřebuji beton čerpat. Ne, nepotřebuji beton čerpat.